مطب تخصصی دکتر یاسین اسدی مرکزی مجهز و مدرن است که کلیه خدمات درمانی زیر را با بهترین دقت و کیفیت ارائه می دهد


   کاشت انواع ایمپلنت های دندانی
   انجام انواع پیوندهای سینوس ، استخوان و لثه
   درمان های زیبایی لثه و اصلاح خط لبخند
   درمان بیماری ها و نقایص لثه ای
   انواع جراحی های دهان و دندان
   جراحی افزایش طول تاج دندان
   جراحی های مرتبط با دندان های نهفته و نیمه نهفته
   جرم گیری تخصصی
   جراحی حذف پاکت لثه و تحلیل های لثه ای
   اکسپوژر دندان نهفته
   جینجیوکتومی
   فرنکتومی